Energi

Der foregår i disse år en rivende udvikling indenfor myndighedskrav, højteknologisk byggeteknik og udviklingen af arkitektfaglige værktøjer, som det er nødvendigt at have kendskab til ved gennemførelsen af en almindelig byggesag.

De skærpede energikrav til nybyggeri synliggør hvor stor en udfordring den eksisterende boligmasse står overfor, og det hensigtsmæssige i at indregne udgiften til opvarming, når man lægger budget i forbindelse med modernisering, til- og ombygning.

Arends Arkitekter har bygningers energiforbrug som særligt fokusområde, og arbejder målrettet på at udvikle metoder til at sikre et lavt energiforbrug i ombyggede boliger, uden at give køb på den arkitektoniske kvalitet.

Se endvidere interview om ‘Arkitektur + Energi’