Pernille Arends

Cand. Arch.
Arkitekt MAA
Byggeøkonom MDB


Uddannelse:

2021 – 2023
Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur: Masteruddannelsen “Bæredygtighed, Strategi og Transformation”

2009
Byggeøkonomuddannelsen, afgang marts 2009

1996
Kunstakademiets Arkitektskole i København,
Henning Larsens bygningskunstafdeling
Afgangsopgave: En husbåd v/ lærer Kjeld Vindum


Kurser:

2020
Anja Thybo, Uddannelseshuset.dk: ’Kursusklar’, om undervisningsteknik

2015
Energistyrelsen: Certificeret energirådgiver under ”BedreBolig”-ordningen.

2013
Teknologisk Instituts energiuddannelse for Danske Boligarkitekter: ’Energirenovering af enfamilieboligen’

2013 ->
Syddansk Universitet: Stud. jur. på deltid (online)

2010-11
Byggecentrum: ’Energirenovering af etage- og enfamiliehuse’
Byggecentrum: ’Energirenovering af bevaringsværdige bygninger’
Byggecentrum: ’Lavenergibyggeri – Tekniske installationer’

2010
Kursusrække i Arkitektforeningen: ’Arkitektur + Energi I, II, III & IV’

2009
DA-arbejdsmiljøuddannelse i sikkerhedsledelse: ’Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer’

2008
Danske Arkitektvirksomheder: ’Det nye BR08’
Arkitektforeningen: ’Arkitekturfotografering’

2007
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Sagsstyring’

2006
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Energieffektiv arkitektur’
Statens Byggeforsknings Institut: Seminar om tilgængelighed
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Brand’

2003
Arkitektforbundet: ”Projektledelse”

1999-01
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Miljørigtig projektering’
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Byggepladsen’
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’Projektering/udbud’
Arkitektforeningens Efteruddannelse: ’At starte og drive en mindre tegnestue’
PC-kurser: ’AutoCAD 2000’ og ’AutoCAD – Speed up your work’

1988
SPRØK (sprog/økonomi) på Handelshøjskolen:
1. år gennemført med hovedopgave om CAD/CAM


Arkitektvirksomhed:

2002 –
Etablerer og driver arkitektvirksomhed med speciale i privatboligen og enfamiliehuse.

1994-2002
Praktiserende arkitekt på freelancebasis. Design, projektering og udførelse vedr. ombygninger af én-familiehuse for private, samt rådgivning og skitsering for offentlige bygherrer, herunder:

ZOO, Nykøbing Falster. Projektforslag vedr. 50.000 m² park-/ zoologisk anlæg og 2.000 m² nybyggeri

Svaneskolen, Falster. Undersøgelse af behovet for om- og tilbygning af kommuneskole. Udformning af skitseprojekt og strategi for ombygning i tre etaper. Opgaven blev udført for Sydfalster Kommunes kultur- og skoleforvaltning. 1. etape med et budget på 27 mill. er projekteret og udført af en lokal tegnestue med indvielse i juni 2001


Anden beskæftigelse:

1996-99
Fastansat assistent for redaktørerne på kulturredaktionen, Politiken
Koordinering og administration af afdelingens ca. 100 medarbejdere

1994-96
Studiejob: Deltid i Politikens redaktionssekretariat som sekretær på hhv. forside-, foto-, indlands- og udlandsredaktionen

1994
Studiejob: Deltid i ’NT Draw’ – opmåling af boliger og erhverv for ejendomsmæglere

1993
Praktikansættelse (3 mdr.) i Københavns Amts Byggeafdeling.
Brandsikring af VUC-center, ombygning af teatersal, indretningskatalog
for mødrepension, ombygning af formningslokale

1991-93
Studiejob: Deltid i ’Juch A/S Kontormøbler’ – indretningsforslag, rentegning, farvelægning, produktudvikling


Pernille Arends er opvokset i Marstal på Ærø, hvortil hun er søgt tilbage efter at børnene er blevet voksne. Siden 2008 har hun boet med sin familie i Jægersborg, i en præmieret villa fra 1956 tegnet af én af Danmarks store funktionalister, Flemming Lassen – kendt fra samarbejdet med Arne Jacobsen, og bror til arkitekten Mogens Lassen.

Huset har i 2007 undergået en omfattende modernisering for at kunne leve op til en moderne børnefamilies krav, således at dets brugsværdi er væsentlig forbedret, men uden at have mistet de kvaliteter og smukke detaljer, som kendetegner periodens arkitektur.


test3