Arkitektens Bygherre Bootcamp

Er I blandt den halve million børnefamilier som bor i et parcelhus, der trænger til fornyelse?

Har I gennem lang tid – måske endda i årevis – brugt aftener, weekender og ferier på at snakke om hvordan jeres bolig kunne forbedres, ombygges eller tilbygges?

Måske er tiden inde til at få gjort noget ved snakken!

Hvis et større byggeprojekt skal nå at blive gennemført i 2020, så er det NU, man skal igang!

Arkitekt og byggeøkonom Pernille Arends har på baggrund af sin mangeårige erfaring med ombygninger af enfamiliehuse udviklet et forløb, der på to dage sætter private bygherrer i stand til at planlægge og gennemføre en byggesag i boligen, engagere de nødvendige tekniske rådgivere og indgå detaljerede prisaftaler med de udførende entreprenører.

Naturligvis skal I stadig have udarbejdet tegninger og beregninger af professionelle tekniske rådgivere med en ansvarsforsikring, og engagere sagkyndige til at kontrollere og dokumentere byggeriet overfor myndighederne. Men en stor del af arbejdet med at planlægge, styre og koordinere byggesagen kan I selv varetage, hvis I er i besiddelse af den nødvendige viden og har en køreplan at styre efter.

Lyder det for godt til at være sandt?

Det er fordi idéen er ny og konceptet frisk fra tegnebrættet, hvorfor det skal testes af i virkeligheden, så der kan høstes erfaringer og indsamles anbefalinger.

Derfor er det muligt at blive udvalgt til at deltage som ‘beta-testere’ på Bygherre Bootcamp i Marstal på Ærø til en væsentlig reduceret pris i foråret 2020.

Kurset vil sætte deltagerne i stand til at søge byggetilladelse og finansiering, udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse, indhente tre pristilbud og indgå entreprisekontrakt, med opstart af byggeriet i efteråret 2020.

Kurset løber over to døgn, og retter sig mod par, der kan finde pasning til børnene og rive en weekend ud af kalenderen for at fordybe sig i alle de mange spændende, men også indviklede processer, der tilsammen udgør en vellykket byggesag.

Kursussted
Kurset afholdes i HeadQuarters på Pakhusvej 3, – arkitektens 300 m2 velindrettede og smukke kontorhus med udsigt over Marstal Havn og det sydfynske øhav.

Arkitektens kontor- og kursussted på Marstal Havn

Indkvartering og forplejning
Alle par indkvarteres i dobbeltværelser m/ bad på dejligt hotel ved vandet i gåafstand af HeadQuarters, og prisen inkluderer alle måltider og mellemmåltider. Drikkevarer/alkohol kan tilkøbes individuelt på hotellet.

Transport
Færgeoverfarten t/r koster 84 kr. pr. person, som afregnes med styrmanden ombord på færgen.

Det koster 173 kr. t/r at tage bilen med over til øen – hvilket ikke er nødvendigt, da der ikke bliver tid til sightseeing. Det er muligt at langtidsparkere bilen i Svendborg, men så skal man komme i god tid, for der er rift om pladserne om fredagen. Det nemmeste er at tage tog til Svendborg St., der ligger få minutters gang fra færgelejet og Restaurant Svendborgsund.

Pris
Kursets pris er 12.997 kr., som omfatter to deltagere og inkluderer et individuelt video-møde af 2 timers varighed som forberedelse til kurset og 12 timers gruppeundervisning lørdag/søndag. Undervisningsmaterialet udleveres (i to eksemplarer) lørdag morgen, og forløbet evalueres med en individuel opfølgning på et video-møde af 1 times varighed senest et par uger efter hjemkomsten.

Introduktionspris i foråret 2020: 12.997 kr …kun 7.997 kr!
Der planlægges seks kurser i marts-maj 2020, som tilbydes med en introduktions-rabat på 5.000 kr. Herefter vil kurserne blive udbudt til fuld pris.

Er man interesseret i at ansøge med det samme, men forhindret i at deltage i marts-maj 2020, er det stadig muligt at sikre plads på et hold med introduktions-rabat i efteråret 2020 ved at indbetale depositum og gennemføre video-interviewet. Efter godkendelsesproceduren er man på venteliste, og kan tilmelde sig et kursus, når datoerne for efteråret 2020 annonceres i en direkte e-mail til ventelisten en uge inden offentliggørelse.

Datoer for kurser i foråret 2020
Hvis I gerne vil reservere plads og ansøge om deltagelse, men er i tvivl om hvilken weekend børnene kan blive passet, kan I benytte linket “Ja tak, vi vil gerne ansøge om deltagelse med introduktionsrabat” nedenfor, så indplaceres I først senere på et af holdene.

OBS:
Pga. Covid-19 er holdene frem til d. 10. maj aflyst, idet vi afventer myndighedernes anbefalinger for en sundhedsmæssig forsvarlig og lovlig gennemførelse af sådanne arrangementer. Såvel HeadQuarters som hotellet er pt. lukket, og vi håber at kunne udmelde nye kursusdage efter påske.

Målgruppe
Af hensyn til deltagernes udbytte af undervisningen, er det vigtigt at sikre en høj grad af ensartethed, hvorfor projekterne skal opfylde visse kriterier. Kurset retter sig mod par, som skal til- eller ombygge enfamiliehuse opført i sidste halvdel af 1900-tallet. Byggesagen skal kræve byggetilladelse, dvs. primært at boligarealet forventes udvidet, men andre forhold kan være udslagsgivende for krav om byggetilladelse: opholdsterrasser hævet over terræn, udskiftning af størstedelen af klimaskærmen (tag/facader/vinduer), der udløser krav om opfyldelse af aktuelle energikrav. Også en udvidelse af befæstede/flisebelagte arealer eller af tage på carport og skure kan udløse krav om indgivelse af byggeansøgning pga. krav om nedsivning af tag- og overfladevand.

Hvis man er i tvivl, så er det sandsynligvis fordi projektet er så komplekst, at det udløser krav om byggetilladelse, men kontakt kommunens borgerservice og få en forhåndsvurdering.

Ansøgning om deltagelse
Målsætningen for kurset er at formidle et stort og komplekst stof så præcist, at deltagerne efterfølgende selv kan påtage sig at koordinere byggesagen. Af den grund er det vigtigt at sikre en høj grad af ensartethed i projekterne, og det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man ved ansøgning om deltagelse besvarer en række spørgsmål om sit projekt, og dernæst gennemføre et video-interview, med det formål at afklare, om der er match med den målgruppe kurset retter sig imod.

Tilmeldingen er ikke endeligt bindende for kursusudbyder, men reserverer og garanterer ansøgernes plads de foretrukne datoer, mens der gennemføres en mere uddybende undersøgelse af, hvorvidt der er match mellem projektet art og kursets indhold.

Depositum
Ved ansøgning om deltagelse betales et depositum på 997 kr. som refunderes, såfremt det efter video-interviewet vurderes, at kurset ikke er tilrettelagt med henblik på den pågældende projekttype, og ansøgeren derfor ikke vil kunne opnå det ønskede resultat.

Tilmelding
Tilmelding til de fem weekendkurser foregår via links herunder.

Det med småt
Ved at tilmelde sig Bygherre Bootcamp, eller skrive sig på venteliste til fremtidige hold i efteråret 2020, giver man tilsagn til at Pernille Arends opbevarer og anvender ens informationer til brug for det fremtidige samarbejde. Her gælder naturligvis samme tavshedspligt og GDPR, som når ‘almindelige’ klienter kontakter Arends Arkitekter.