Bæredygtighed

Arends Arkitekter har bygningers energiforbrug som særligt fokusområde, og arbejder målrettet på at sikre et lavt energiforbrug i de ombyggede boliger, uden at give køb på den arkitektoniske kvalitet. Men også valget af byggematerialer og -metoder har klimamæssige konsekvenser, så i byggebranchen taler man efterhånden mere om de forskellige metoder og materialers CO2-belastning og konsekvenser for klimaet, end om energiforbruget til opvarmning.

Den offentligt tilgængelige viden om forskellige produkters klimamæssige konsekvenser er stadig meget teoretisk og svær at anvende i praksis for ikke-professionelle. Så valget mellem to vinduestyper eller facadebeklædninger ender ofte med at blive afgjort på grundlag af anskaffelsespris eller omkostningen til vedligehold. Især kan ønsket om at genbruge byggematerialer hurtigt vise sig at have lige så store eller endda større omkostninger fordi besparelsen på anskaffelse udlignes af en forøget pris på nedtagning, opbevaring og genmontering.

Bortskaffelse af miljøbelastende byggeaffald fra de private husholdninger udgør ca. 30% af den samlede mængde, men køres direkte på genbrugsstationen uden begrænsning eller betaling. Som arkitekt for omkring 400 private husejere har Pernille Arends førstehåndskendskab til de overvejelser og dilemmaer almindelige familier står med, når man på den ene side ønsker at beskytte miljøet, men på den anden side er under pres fra bank og realkredit om at overholde et skrabet byggebudget.

Pernille Arends påbegyndte i efteråret 2021 et to-årigt efteruddannelsesforløb på Arkitektskolens Institut for Bygningskunst og Kultur, “Masteruddannelsen i Bygningskultur – Bæredygtighed, Strategi og Transformation”, der specifikt henvender sig til byggebranchen og har til formål at udvikle metoder og uddanne rådgivere, der kan hjælpe private boligejere med at vælge de bæredygtige løsninger i praksis.


test3

Genbrug og bæredygtighed i praksis: I Pernille Arends’ eget hjem, et arkitekttegnet hus i gedigne materialer fra 1956, er flere byggematerialer genbrugt ved den omfattende modernisering i 2007.

Alle indvendige døre er taget ud inden nedrivning af indervægge og herefter genmonteret i en mere tidssvarende planløsning. Munkegårds-lamperne og mahogni-døren med sandblæst glas er fundet hos Genbyg.dk og fremstår nu som originalt inventar i samspil med det øvrige interiør.

Hjørnestolpe og værn ved trappe er tilføjet efter delvis nedrivning af væg og fjernelse af dør til kælderen, hvor trappen af ‘jerntræ’ er helt uden slid på trinene efter daglig brug i 65 år. Pitch pine-gulvet i gangen og to ombyggede værelser var et kup – et restparti af samme træsort som de originale gulve i stue og køkken.

Af to skydedøre blev den ene bevaret, mens den anden blev overflødig efter sammenlægningen af stue og køkken, så den har i stedet fundet anvendelse i boligen på Ærø.

Se et udvalg af artikler om genbrug og bæredygtige valg af byggematerialer:

Bobedre:
Artikel om at renovere med respekt

Danske Boligarkitekter:
Artikel om bæredygtige tiltag og genbrug af byggematerialer

Danske Boligarkitekter:
Artikel om at bevare detaljer

Bolius:
Om at renovere diskret

Jesper Nielsens Boligunivers:
Eksempler på renoverede bevaringsværdige boliger