Arkitektens Bygherre Bootcamp – København

Kurserne gennemføres i Pernille Arends’ hus tegnet af arkitekt Flemming Lassen i 1956. Adressen er Garderhøjvej 14, Jægersborg, 2820 Gentofte.

200812

Introduktionspris: kr. 6.000,-
Der afvikles otte kurser i november 2020 og januar 2021 til nedsat pris, hvorefter kurserne vil blive udbudt til kr. 10.000,-

Kursusgebyret omfatter to deltagere og inkluderer et individuelt video-møde af to timers varighed som forberedelse til weekendkursets 12 timers gruppeundervisning. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 9-16, og prisen inkluderer frokost, kaffe/the og kage, vand og snacks for to personer. Undervisningsmaterialet udleveres (i to eksemplarer) lørdag morgen, og forløbet evalueres med en individuel opfølgning på et video-møde af en times varighed, senest et par uger efter kurset. Efter deltagelse i kurset får I desuden adgang til en lukket gruppe på arkitektens hjemmeside, hvor I kan dele jeres erfaringer og finde svar på mange af de spørgsmål, der opstår undervejs i forløbet.

Datoer for kurser i november 2020: kr. 10.000,- NU KUN kr. 6.000,-

Datoer for kurser i januar 2021: kr. 10.000,- NU KUN kr. 6.000,-

Hvis I gerne vil ansøge om deltagelse og reservere en plads, men er i tvivl om hvilken weekend der passer jer bedst, kan I benytte linket “Ja tak, vi vil gerne ansøge om deltagelse i november 2020 eller i løbet af 2021” nedenfor, så indplaceres I først senere på et af holdene.

Hvis I er forhindrede i at deltage i november 2020 eller januar 2021, er det stadig muligt at opnå introduktionsrabat på et hold senere i 2021, hvis I gennemfører ansøgningen og betaler kursusgebyret inden udgangen af oktober 2020.

JA TAK til nyhedsbreve med information om kommende kurser

Målgruppe
Af hensyn til deltagernes udbytte af undervisningen, er det vigtigt at sikre en høj grad af ensartethed, hvorfor projekterne skal opfylde visse kriterier. Kurset retter sig mod par, som skal til- eller ombygge enfamiliehuset. Byggesagen skal kræve byggetilladelse, dvs. primært at boligarealet forventes udvidet, men andre forhold kan være udslagsgivende for krav om byggetilladelse: opholdsterrasser hævet over terræn, udskiftning af størstedelen af klimaskærmen (tag/facader/vinduer), der udløser krav om opfyldelse af aktuelle energikrav. Også en udvidelse af befæstede/flisebelagte arealer eller af tage på carport og skure kan udløse krav om indgivelse af byggeansøgning pga. krav om nedsivning af tag- og overfladevand.

Hvis man er i tvivl, så er det sandsynligvis fordi projektet er så komplekst, at det udløser krav om byggetilladelse, men kontakt kommunens borgerservice og få en forhåndsvurdering.

Ansøgning om deltagelse
Målsætningen for kurset er at formidle et stort og komplekst stof så præcist, at deltagerne efterfølgende selv kan påtage sig at koordinere byggesagen. Af den grund er det vigtigt at sikre en høj grad af ensartethed i projekterne, og det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man ved ansøgning om deltagelse besvarer en række spørgsmål om sit projekt, og dernæst gennemføre et video-interview, med det formål at afklare, om der er match med den målgruppe kurset retter sig imod.

Tilmeldingen er ikke endeligt bindende for kursusudbyder, men reserverer og garanterer ansøgernes plads de foretrukne datoer, mens der gennemføres en mere uddybende undersøgelse af, hvorvidt der er match mellem projektet art og kursets indhold.

Depositum
Ved ansøgning om deltagelse betales et depositum på 1.000 kr. som refunderes, såfremt det efter interviewet vurderes, at kurset ikke er tilrettelagt med henblik på den pågældende projekttype, og ansøgeren derfor ikke vil kunne opnå det ønskede resultat.

Covid-19
Pga. smitterisikoen er deltagerantallet begrænset til 4 x 2 deltagere, underviseren +1. Deltagerne sidder ved et tre meter langt bord i et stort lokale, hvor der er sørget for grundig rengøring og mulighed for at spritte af. Ansigtsmaske er ikke påbudt og underviseren bærer ikke maske i undervisningen. Underviserens +1 er der dels for at tage noter til et bogprojekt, dels for at skyde små videofilm fra undervisningen, som deltagerne herefter får adgang til at gense. Hvis man ikke ønsker at blive filmet, vil det naturligvis blive respekteret.

Hvis aflysning pga. lockdown
Såfremt weekenden må aflyses pga. myndighedskrav, udstedes værdibevis til et senere tidspunkt, og deltagerne modtager et individuelt, virtuelt Brainstormmøde af tre timers varighed til en værdi af 3.000 kr., bl.a. for at sikre at processen ikke går i stå.

Tilmelding
Tilmelding til weekendkurserne foregår via links herunder.